KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 3

Chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

  • Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM ngày 26/3.
  • Tham gia Hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện năm học 2017-2018
  • Tham gia thi Phụ trách sao tài năng