KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

  • Thực hiện các tuần 25, 26, 27, 28, 29.
  • Kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
  • Thao giảng đợt 2
  • Tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm tại K9 – Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam